Anys enrere a la seva petita botiga d'ultramarins, les dues mestresses de Ses Sucreres el.laboraven caramels per als fiets i les fietes de Ferreries... caramels per a tota una generació que encara nomena casa nostra com Ca Ses Sucreres...

BOOKING