Anys enrere, a la seva petita botiga de queviures, les dues mestresses de Ses Sucreres el.laboraven caramels per als fiets i les fietes de Ferreries... caramels per a tota una generació que encara nomena casa nostra com "Ca Ses Sucreres"...

BOOKING